Obsluga techniczna
ALFA TV

Praca w przedszkolu

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO  NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I ½ ETATU
W ramach realizacji projektu ”Zielone Przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowiska zostały wybrane
 
 
Pani Liliana Sztuka zam. Parsów na ½ etatu
 
 
Uzasadnienie
 
W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych kandydatka wykazała się   odpowiednimi kwalifikacjami, predyspozycjami i  dyspozycyjnością do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze ½ etatu.
 
 
 
 
 
                                                                                  Komisja w składzie:
 
                                                                                  Kamela Wilczyńska
 
                                                                                  Małgorzata Woronowicz
 
                                                                                   Danuta Wąsowicz
 
 
Bielice, 19 luty 2010 r.
 

 
PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU, 1/2 ETATU
W ramach realizacji projektu ”Zielone Przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
W Urzędzie Gminy w Bielicach w dniu 17 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 9/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 03 luty 2010 r. w sprawie naboru pracowników do projektu „Zielone Przedszkole” oraz powołania komisji rekrutacyjnej w składzie:
 
Przewodniczący Komisji:          Kamela Wilczyńska
Członkowie Komisji:                  Małgorzata Woronowicz
                                                      Danuta Wąsowicz
 
Członkowie komisji dokonali wnikliwej analizy złożonych ofert pod kątem zgodności z ogłoszeniem.
 
Liczba nadesłanych ofert: 3, w tym  2 oferty spełniły wymagania formalne.
 
 
Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowiska pracy do następnego etapu konkursu jakim jest rozmowa kwalifikacyjna, zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 1. Liliana Sztuka zam. Parsów ,
 2. Justyna Gruszczyńska zam. Brzesko.
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 19 luty 2010 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bielicach.
 
           
           
Podpisy komisji:
       Kamela Wilczyńska
              Małgorzata Woronowicz
    Danuta Wąsowicz
           
Bielice, 17 luty 2010 r.
 
 
 

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I ½ ETATU

W ramach realizacji projektu ”Zielone Przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowiska zostały wybrane

 

Pani Konstancja Piguła zam. Bielice

Pani Zofia Grala zam. Bielice

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych kandydatki wykazały się  najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami, predyspozycjami i  dyspozycyjnością  do zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego.

 

Komisja w składzie

                                                                           Kamela Wilczyńska

                                                                           Małgorzata Woronowicz

                                                                           Danuta Wąsowicz

 

Bielice, 04 luty 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2010

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia  03 luty 2010 r.

 

w sprawie naboru pracowników do projektu „Zielone Przedszkole” oraz powołania komisji rekrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) ,zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie naboru pracowników na stanowisko „nauczyciel wychowania przedszkolnego w ramach realizacji projektu „Zielone Przedszkole”.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru pracowników  na stanowisko „nauczyciel wychowania przedszkolnego w ramach realizacji projektu „Zielone Przedszkole” w składzie:

 

 1. Kamela Wilczyńska – przewodnicząca komisji
 2. Małgorzata Woronowicz – członek komisji
 3. Danuta Wąsowicz – członek komisji 

 

§ 3. Do zadań komisji należy:

 1. Wstępna selekcja kandydatów i wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne.
 2. Selekcja końcowa – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami i wybór kandydatów na stanowiska wymienione w § 1 .
 3. Sporządzenie protokołu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
                                                                                                    

                                                                                              

 

PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU I ½ ETATU

W ramach realizacji projektu ”Zielone Przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W Urzędzie Gminy w Bielicach w dniu 02 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 6/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 stycznia 2010 r.  w sprawie naboru pracowników do projektu „Zielone Przedszkole” oraz powołania komisji rekrutacyjnej w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:         Kamela Wilczyńska

Członkowie Komisji:                Małgorzata Woronowicz

                                                Danuta Wąsowicz

 

Członkowie komisji dokonali wnikliwej analizy złożonych ofert pod kątem zgodności z ogłoszeniem.

 

Liczba nadesłanych ofert: 18, w tym  ofert spełniających wymagania formalne 2.

 

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu konkursu jakim jest rozmowa kwalifikacyjna, zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Konstancja Piguła zam. Bielice,
 2. Iwona Wójcik zam. Bielice,

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 04 luty 2010 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Bielicach.

 

 

 

 

           

           

Podpisy komisji:

 

Kamela Wilczyńska

Małgorzata Woronowicz

Danuta Wąsowicz

           

Bielice, 02 luty 2010 r.


PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO KUCHARZ W WYMIARZE ½ ETATU

W ramach realizacji projektu ”Zielone Przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W Urzędzie Gminy w Bielicach w dniu 02 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 6/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 stycznia 2010 r.  w sprawie naboru pracowników do projektu „Zielone Przedszkole” oraz powołania komisji rekrutacyjnej w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:          Kamela Wilczyńska

Członkowie Komisji:                 Małgorzata Woronowicz

                                                   Danuta Wąsowicz

 

 

Liczba nadesłanych ofert: 2, w tym ofert spełniających wymagania formalne 1.

 

Członkowie komisji dokonali wnikliwej analizy złożonych ofert pod kątem zgodności z ogłoszeniem, jak również przeprowadzili rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką spełniającą wymogi formalne w ogłoszeniu.

 

 

Kandydaci uszeregowani według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze:

 1. Zofia Grala, zamieszkała w Bielicach,

 

Do zatrudnienia wybrana została Pani Zofia Grala, zamieszkała w Bielicach.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

 

            Kandydatka spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu. P. Zofia Grala wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku kucharza. Kandydatka legitymuje się odbytymi kursami w kierunku kucharza i intendenta. Ważnym atutem kandydatki jest wieloletni staż pracy na stanowisku kucharza i pokrewnych stanowiskach.

            Nabór przeprowadzono na podstawie  dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej  oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

Podpisy komisji:

 

Kamela Wilczyńska

Małgorzata Woronowicz

Danuta Wąsowicz

           

Bielice, 02 luty 2010 r.


 

PROTOKÓŁ Z NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 1/1 ETATU, 1/1 ETATU

W ramach realizacji projektu ”Zielone Przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W Urzędzie Gminy w Bielicach w dniu 02 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 6/2010 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 stycznia 2010 r.  w sprawie naboru pracowników do projektu „Zielone Przedszkole” oraz powołania komisji rekrutacyjnej w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:         Kamela Wilczyńska

Członkowie Komisji:                Małgorzata Woronowicz

                                               Danuta Wąsowicz

 

Członkowie komisji dokonali wnikliwej analizy złożonych ofert pod kątem zgodności z ogłoszeniem.

 

Liczba nadesłanych ofert: 4, w tym żadna z ofert nie spełniła wymagań formalnych.

 

Decyzją komisji rekrutacyjnej zostanie ogłoszony kolejny konkurs na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze 1/1 etatu i ½ etatu.

 

 

           

           

Podpisy komisji:

 

Kamela Wilczyńska

Małgorzata Woronowicz

Danuta Wąsowicz

           

Bielice, 02 luty 2010 r.

 

 ZARZĄDZENIE NR 6/2010
WÓJTA GMINY BIELICE
z dnia 15 stycznia 2010 r.
 
w sprawie naboru pracowników do projektu „Zielone Przedszkole” oraz powołania komisji rekrutacyjnej.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) ,zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie naboru pracowników do projektu „Zielone Przedszkole” na wolne stanowiska:
1.1 Nauczyciel wychowania przedszkolnego
1.2 Pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego
1.3 Kucharz
Treść ogłoszeń stanowią załączniki nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru pracowników do projektu„Zielone Przedszkole” na wymienione w §1 wolne stanowiska, w składzie:
 
 1. Kamela Wilczyńska – przewodnicząca komisji
 2. Małgorzata Woronowicz – członek komisji
 3. Danuta Wąsowicz – członek komisji 
 
§ 3. Do zadań komisji należy:
 1. Wstępna selekcja kandydatów i wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne.
 2. Selekcja końcowa – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami i wybór kandydatów na stanowiska wymienione w § 1 .
 3. Sporządzenie protokołu.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia.                                                                                                 
 
 Wójt Gminy Bielice
Zdzisław Lech Twardowski
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 2
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 3
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KUCHARZ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego