Obsluga techniczna
ALFA TV

Kontakt

Biuro projektu - Urząd Gminy w Bielicach,
ul. Niepokalanej 34,
74 - 202 Bielice
pok. nr 2

Koordynator projektu - Kamela Wilczyńska

tel. 0 91 564 42 20, 0 91 564 42 35 wew. 12

Asystent koordynatora - Małgorzata Woronowicz

tel. 91 564 41 27, 91 564 43 05

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego