Obsluga techniczna
ALFA TV

Partner projektu

Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.
Phil Bosmans
 
Opis partnera
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest organizacją, która istnieje na rynku szczecińskim wielu lat. Rozwija działania edukacyjne upatrując w zwiększaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa jedną z najważniejszych dróg poprawy stanu środowiska w Polsce. Fundacja prowadzi działalność między innymi w zakresie:
·         kształcenie przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji terenowej,
·         szkolenie przedstawicieli zakładowych służb ochrony środowiska i administracji terenowej,
·         edukacja ekologicznej
·         propagowanie idei ekologicznych w społeczeństwie przy wykorzystaniu massmediów
·         działalność wydawnicza o tematyce ekologicznej (głównie dla szkół).
 
Dzięki wieloletniej działalności w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej głownie na terenie województwa zachodniopomorskiego udało nam się poznać dość dobrze specyfikę województwa zachodniopomorskiego.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska prowadzi wieloletnią współpracę w licznymi podmiotami
w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Więcej informacji o działalności Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska można znaleźć na stronie: http://www.nfos.com.pl/nfosfundacja.htm
 
Opis programu
Program edukacji ekologicznej kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-4 lata) uczęszczającym do przedszkola „Zielone przedszkole” w Bielicach, powiat Pyrzyce. Zakłada on 20 spotkań w ciągu roku- 2 spotkania 5-godzinne w ciągu miesiąca. Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające kwalifikacje do pracy dziećmi w zakresie edukacji ekologicznej. Edukator będzie spędzał czas z dziećmi ucząc je, wychowując, kierując ich pracą.  
 
 
Celem Programu jest przede wszystkim podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci
w wieku przedszkolnym, a zarazem poprzez różnorodne działania włączenie członków rodziny dzieci do działań na rzecz ochrony środowiska. Program jest niejako odpowiedzią
na potrzeby lokalnego środowiska. Podczas realizacji Programu zasób słownictwa dzieci zostanie wzbogacony o pojęcia związane z ekologią i ochroną środowiska. Projekt przewiduje wyposażenie przedszkola oraz dzieci w materiały edukacyjne związane z edukacją ekologiczną.
Program edukacji ekologicznej jest przygodą dzieci z Ekoludkiem, który jest bardzo zaniepokojony obliczem Ziemi. Odwiedza on dzieci w przedszkolu opowiadając o tym jak wygląda Ziemia, o chorobach ja nękających i prosi dzieci o pomoc w ratowaniu Matki Zimie. Uświadamia, iż jeśli nie podejmiemy żadnych kroków czeka nas zagłada. Po pozytywnej odpowiedzi na prośbę Ekoludka dzieci będą otrzymywały listy z zadaniami do wykonania. Po wykonaniu 20 zadań dzieci otrzymają odznakę „Ochroniarza Ziemi”.
 
Cele programu:
·        poznanie, rozróżnianie oraz nazywanie elementów przyrody ożywionej i nieożywionej
·        poznanie podstawowych pojęć związanych z ochrona środowiska
·        poznanie sposobów gospodarowania oraz segregacji odpadów
·        zmniejszenie negatywnego wpływu gospodarstw domowych na środowisko naturalne
·        kształtowanie mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą
·        wzmocnienie wspólnych działań członków rodziny na rzecz poprawy środowiska lokalnego
·        kształtowanie podstawowych zasad związanych z profilaktyka i ochrona zdrowia
·        spacery i wycieczki edukacyjne
·        aktywność w ogródku przedszkolnym i najbliższym środowisku,
·        kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
·        rozwijanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych.
·        kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody
·        kształtowanie własnego "ja" w harmonii ze środowiskiem
·        rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody
·        kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
Podczas tworzenia Programu wzięte zostały pod uwagę zarówno program nauczania dzieci w wieki 3-4 lata oraz ich możliwości psychofizyczne. Program jest zgodny z zasadami Polityki Ekologicznej Kraju oraz Agendą 21. Wzięte zostały pod uwagę zagadnienia związane
ze zmianami klimatu. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego