Obsluga techniczna
ALFA TV

dodano 11-05-2011

A w miesiącu maju?

W miesiącu maju dzieci z „Zielonego Przedszkola”, będą realizowały następujące tematy kompleksowe:

 „  WIOSNA NA ŁĄCE”, „MUZYKA JEST WSZĘDZIE”, ,, BAWIMY SIĘ W TEATR ”,  ,, ZAWODY RODZICÓW”

Głównym celem realizacji programu w miesiącu maju jest:

- Oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno.

– Poznanie etapów rozwojowych niektórych zwierząt, np.: żaby, motyla:

•   wyjaśnienie pojęć: owady, ryby, ssaki, ptaki; poznanie przedstawicieli każdej grupy oraz środowiska, w którym bytują.

- Słuchanie i śpiewanie piosenek.

– Gra na instrumentach perkusyjnych:

•  zapoznanie z wyglądem instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek i sposobem gry na nich.

–  Wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

–   Wyrażanie muzyki ruchem:

–   Rozwijanie wrażliwości słuchowej:

•  rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach.

 –  Uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

– Przygotowanie kącika teatralnego:

• swobodne improwizacje słowne i ruchowe znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci.

- Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów.

Imprezy przewidziane na miesiąc maj to: DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI, DZIEŃ MAMY  I TATY. Odbędzie się również wycieczka do Straży Pożarnej w Pyrzycach.

 

więcej »

dodano 06-05-2011

Zarządzenie Nr 25/2011

 ZARZĄDZENIE NR 25/2011

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia  02 maja 2011 r.

w sprawie powołania Komisji ds. naboru uzupełniającego beneficjentów do projektu „ Zielone Przedszkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) ,zarządzam, co następuje: 

§1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia uzupełniającego naboru beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole” w składzie:

  1. Małgorzata Woronowicz – przewodnicząca komisji
  2. Kamela Wilczyńska – członek komisji
  3. Małgorzata Woźniak – członek komisji
  4. Danuta Wąsowicz – członek komisji

§2.

Wprowadzam zmiany do  Regulaminu Naboru Beneficjentów do projektu „Zielone Przedszkole”:

1. Punkt 3 otrzymuje brzmienie:  „Uzupełniający nabór odbędzie się w sierpniu 2010 roku oraz w czerwcu 2011 roku.”

2. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: „Zgłoszenia będę przyjmowane w okresie od 5 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach w godzinach 7.00-15.00. Zgłoszenia mogą być dokonywane osobiście przez rodzica/ opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną.”

3. W punkcie 8 dodaje się podpunkt „d” który otrzymuje brzmienie: „ Dzieci z rodzin o niskim dochodzie na osobę.”

4. Punkt 15 otrzymuje brzmienie: „Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 27 czerwca 2011 roku.

5. Punkt 16 otrzymuje brzmienie: „Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w Biurze Projektu, umieszczone na stronie internetowej www.zieloneprzedszkole.bielice.com.pldo 30 czerwca 2011 roku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

więcej »

dodano 06-05-2011

Ogłoszenie naboru uzupełniającego

więcej »

dodano 04-05-2011

Kolejna wyprawa przedszkolaków.

Tym razem przedszkolaki z Zielonego Przedszkola pojechały do Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie  na przedstawienie pt. ,,Słoń’’. Podczas spektaklu towarzyszyły maluchom i ich opiekunom niezwykłe emocje. Już na samym początku niektóre z nich bardzo się przeraziły, gdy zgasło światło, a na scenie pojawił się wielki słoń. Po przedstawieniu maluchy udały się na małe co nieco. Wyjazd do teatru był wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci jak i dla opiekunów którzy wybrali się tam razem z nimi. 

więcej »

dodano 08-04-2011

Pierwszy Dzień Wiosny w przedszkolu.

„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, zimę pożegnamy, wiosnę przywitamy. Tymi słowami, dzieci z naszego przedszkola uroczyście pożegnały zimę i przywitały wiosnę. W tym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji, wspaniała zabawa przy muzyce ora słodki poczęstunek. Również w tym dniu został zorganizowany konkurs dla dzieci i ich rodziców pt. ,,Wiosenne przebudzenie” konkurs plastyczny miał na celu  pokazanie  piękna budzącej się do życia przyrody.

więcej »

« poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9  [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 23   następne »